Bezuik uut Peries

Wie haren n schier zummerhuussie aan d'Engelberterplazze. Elke zummer waren wie doar sikkom zes vekansieweke mit onze zeun. Dat joar was onze zeun aachte worden. Wie haren der voaker over proat, gastolder wezen veur kinder dij t nait zo braid haren as wie. t Zol nou ais deurgoan. Wie luiten ons inschrieven bie t Europa Kinderhulpfonds en wie kregen allerdeegs ain seleksiegesprek. Wie mozzen ook bie gemainte n bewies van goud gedrag holden.
Wie haren loaten blieken dawwe t laifst ain jonkie van sikkom 8 joar uut Duutsland thuus kregen en dij t laifst wel kon swemmen. Mit t Duuts konve ons wel redden. Aal goud, over twij weke zol t Duutse jonkie kommen. n Weke veurtied kregen we t tillefoontje dat t Duuts jonkie zaik worden was en dus thuus bleef. De vroag was of t ook n jonkie uut Peries, Frankriek mog wezen. Mit zien drijent waren we t er over ains, n Duuts of Frans jonkie muik aiglieks ook nait zoveul uut. Wie gaven Europa Kinderhulp deur dat t Frans jonkie welkom was. De Franse woordenboukies hevve rap bie nkander z÷cht.
Op zotterdagm÷rn stonden wie op perkeerploatse aan t Sontplaain in Stad mit n bult aandre minsen de buzzen mit boetenlaandse kinder op te wachten. Langzoam aan kwammen de buzzen t perkeerterraain oprieden. De kinder kwammen mit bedrokte gezichies noar boeten. Vraauwlu van Europa Kinderhulp waren drok bezeg om de kinder bie de juuste gastolders ˛f te levern. Mien zeun trok mie aan de maauwe en wees noar buzze mit n Frans kentaiken. Wie haren van Kinderhulp heurt dat t jong Dapfnis haitte, zeuven joar was en uut n achterbuurt van Peries kwam. Of hai kon swemmen, wozzen zai nait. Buzze stopde en wie konnen zain wat of der inzat. Almoal swaarde koppies. Verbaldereerd stonnen wie te kieken. Dat havve nait verwacht. Nait dat de kleur wat uutmokt, mien vraauw is zulf broen, mor hier havve gain tÚlle aan docht.
Ain jonkie stak n volle kop boven d'aandern uut. t Vuil mie op dat hai echt n atletisch figuur har, ook al was t n jong kirreltje. Hai was echt "potkaggeltje swaard". Mien zeun en ik haren bretje mokt mit de noam "Dapfnis" der op en dij huilen wie omhoog. Ale kinder wuiren uutendelk deur de gastolders mitnomen. Ain van de Kinderhulp vraauwen kwam op ons tou en wees: "Das nou Dapfnis. Joen bretje zegt hom niks, hai kin nait lezen". k Zag aan zien gezichte dat e nait baange was. k Wees noar zien zo te zain nije tazze en wol dij vastpakken. Hai weerde mie ˛f en gung veur zien tazze ston. k Wees noar d'auto en dee deuren open. Baaide jongens stapden in d'auto, woarbie Dapfnis zien tazze op schoot huil. Onnerweegs noar t huussie in Engelbert wui der nait veul zegt. Wie haren ˛fsproken om t Frans jonkie rusteg te benoadern.

In t huussie muik de vraauw tussen de tosti-iezer twij stokbroodjes waarm mit keze der tussen. t Jong vuil der uutgehongerd op aan. Wie kwammen der ook achter dat e gek was op sukkeloademelk. Joa, langzoam leerden wie Dapfnis kennen, veuraal mien zeun en ik. Hai haar waaineg op mit vraauwlu. Aan zien ogen zag k dat e mie as boas van spul beschaauwde. Hai muik mie dudelk dat thuus in Peries hai d'ainegste man was. Zien moeke en oldere zuster waren soavends altied aan t waark. Wat veur waark wol e nait zeggen. Loater kon k mie wel n veurstellen moaken van wat of zai deden.
Volgende dag gungen wie swemmen. k Haar n swemvessie en opbloasboare baandjes om zien aarms regeld, zodat e vaaileg swemmen kon. Veur in t swembad waaigerde hai t wotter in te goan en smeet de baandjes en t vessie mit n vergrelde kop weg. t Drong tot mie deur dat e zuk te groots vuilde om mit bandjes en zukswat tussen aandre kinder te swemmen. k Bin mit hom trogge goan noar t huussie, woar e vann˛f de staaiger ook in t wotter kon springen. k Geboarde hom dat t doar wel 10 meter daip was en der grode vissen swommen. Hai muik mie dudelk dat e nog noeit swommen haar, mor as ik beloofde da'k hom der bie problemen uut zol hoalen, hai naargens bange veur was. En dat klopde. Drij week het e in t wotter touholden. t Was n kirreltje mit keroazie. Zien 7-joareg leventje was e nog nait boeten Peries west. Daaier, zoas n kou haar hai nog noeit in t echt zain.
In zien nije tazze zaten nije klaaier mit de bonnechies der nog aan. t Waren gain vekansieklaaier, dus volgende dag bin k mit hom noar n winkel goan en heb hom sportklaaier kocht, zoas gimpies, sportbroekies en zukswat. Toun e in t nij stoken was glom zien koppie der over. Dapfnis har n aigen wille. Op n oavend zag k veur op de camping ain grode Franse buzze stoan. k Heurde dat n ploug kinder uut Peries aankommen was. k Heb votdoalek Dapfnis ophoald. Toun e de buzze en kinder zag, keerde hai zuk om en luip haard trogge. Toun k hom loater vruig woarom, zee e dat dij kinder uut de buzze almoal riekeluuskinder waren en boetendes blaank waren. Toun ik op mie wees, trok e mit zien scholders en zee dat dat wat aans was.
Hai was n makkeleke eter, sikkom ales gung der bie hom in. Behaalve zolde heern. k Haar bie viskroam in Stad wat heerns kocht. k Wol hom veurtied wat uutleg geven, moar hai haar al vlot n heerntje bie t stittje vast en luit hom net as mien zeun in zien grode mond glieden. Binnen n telle koppeltjeboide hai de bossies kukhaalzend in en wie konnen heuren hou e t heerntje weer vrij luit.
En tr÷ts! sOavends veur t noar bŔrre goan, mozzen de taanden schrobt worden. Wel as d'eerste kloar was, spuilde zien mond mit wotter en spijde dat in wasbakke. Den nog taandenbozzel schoon spuilen. Mien zeun en ik perbaairden den over mekoars haanden te spijen. t Mishottjerde bie mekoar, mor Daphnis dij niks van ons spellechie kon waiten, wui deur ons baaiden over zien haand spijd. t Was net of t vintje hailemoal boeten zinnen roakte. Hai gierde der over as n wild swien en rolde mit d'ogen. Hai sluig en trapde om zuk tou. t Duurde n haile zet veur dat e weer tot bedoaren kwam. Muizoam kwammen wie der achter dat het spijen veur hom hail beledigend was en zeker gain spellechie.
Aanderdoags was t al vroug waarm en wie zaten om elven al boeten mit n lekkere ijsco mit slagroom der op. Daphnis kon twij dingen touglieks, proaten en eten. t Slagroom zat hom van neuze tot aan kinne. Deur zien drok geproat vloog der n beste flodder slagroom op mien aarm. Zogenoamd kwoad keek ik hom aan en wees noar de flodder. K Heb hom dudelk mokt da'k nou net zo kwoad kon worden as hai guster dee. k Zag aan hom dat de bodschop overkwam. En dat e nait votdoalek mit de voesten kloar stoan mos. k Was der wel wat veurzichteg mit, den Daphnis mos zuk doar in de achterbuurten van Peries wel mit zien voesten stoande holden. Zeuven joar was e per slot van reken nog mor.
Drij weke heb k hom mit plezaaier om mie tou had. Mekoars toal spraken wie nait, mor wie verstonden mekoar duvels goud. Deur zien gedrag noar mie tou wui t mie ook dudelk hou of zo'n grom zien pabbe nait mizzen kon. t Waren veur ons almoal biezundere en leerzoame weken, woar wie nog voak mit bliede gevuilens en laggend aan trogge denken. Daphnis het veul leerd en wie zeker ook. t Jong het zuk knap vernuverd dij drij week en dat was de bedoulen.
Naar boven
Terug