Elke tèlle


As t verdrait
as n klamme deken
om die touvaalt
loat dien troanen den goan
druppelsgewies mindert t verdrait.

En as de rust
as n waarme deken
om die tou vaalt
hol dat gevuil den vaste,
elke tèlle is veur die.
Elk moment


Als het verdriet
als een klamme deken
om je heen valt
laat je tranen dan gaan
druppelsgewijs vermindert het verdriet.

Als de rust
als een warme deken
om je heen valt
hou dat gevoel dan vast
want elk moment is voor jou.


 
 
Terug