t Was de week veur Sunterkloas. In dij weke bin k joarig en den is t treditie dat mien schoonolders dij weke bie ons op verziede kommen. Zai nemen ons huus-holden den hailmaal over. Boodschoppen doun, koken en de kaasten oprebbeln. Mien vraauw en ik luiten dat groag aan baaide ollechies over. Wie haren baaident overdag waark en luiten ons groag dij week deur de ollu verwinnen. Elk von t gezelleg.
Dij weke veur Sunterkloas haren de winkeliers in t winkelcentrum n aktie woar je bie elke 10 euro bood-schoppen n lötje kregen. Daorop mos je den joen noam op zetten en weer inlevern bie de winkel. Elke oavond zat mien schoonvoader de lötjes in te vullen. k Zag dat op elk lötje mien noam kwam te stoan. Op mien vroag 'waorom mien noam?' was e kört. "Doe betaolst toch ook de bood-schoppen?"
Kwatsch, von ik, omreden k nog noeit van mien leven wat wonnen haar. "Kinst noeit waiten", zee schoonvao.

Vrijdag vaar december, op mien verjoarsdag, wuir k belt deur n kerel van de lötterijkemizzie van t winkelcen-trum. Hai mos t nog n moal zeggen veur k deurhad wel hai was.
"Spreek ik met meneer Meijer?", vruig e, "en u doet mee aan de winkelaktie?"
Verboldereerd kon k n joa stoameln.
"U bent genomineerd voor een van de prijzen en wij willen u vragen morgen om tien uur in het buurthuis bij de prijsuitreiking aanwezig te willen zijn".
Noadat k d'hoorn dele legt haar, zat k te poesten in stoule. De femilie zat mie mit grode ogen aan te kieken.
"k Heb n pries wonnen", kon k muizoam uutbrengen.

Noa t eten bin k votdoalek richten winkelcentrum lopen. Bie veurdeure van winkels hong n lieste mit de noamen van de prieswinnoars van de lötterijaktie. Mien noam ston der nait bie. Wel ston de eerste pries nuimd: 'Een geheel verzorgd weekend naar Parijs voor twee personen'.
Swait brak mie uut. Op lieste stonnen noamen van luu dij n schietpriessie wonnen haren. Dat mien noam der nait bie ston was logies, omreden d'eerste prieswinnoar wuir natuurlek belt omdat zai zeker wollen waiten dat dij wizze bie d'uutrieken van de 1e pries der bie zol wezen.
In mien gedachten zag k de flitslaambe van de foto-groaf van t Dagblad van t Noorden al oplichten terwiel ik de pries in ontvangst nam. Der kwam minstens n foto in de Gezinsbode. Wat zollen ze op t waark opkieken as zai mie in kraande zagen! Thuus vót mien schiere pak mit bezoen en strikke kloar leggen, bedogt ik mie.
sNachts, in mien sloap, zag k mie en vraauw al deur Paries wandeln.

k Was zotterdagmörns al vroug uut de veren. Om haalf tiene waren we der aalmoal kloar veur. Mien vraauw zee tegen heur ollu: "Loaten we mor op pad goan, want van hom krieg k de zenen."
t Was in buurthuus al knap drok. Wie gungen aan n toafeltje zitten en vraauw gung kovvie hoalen. Noast ons zaten n man en vraauw aan toafel. k Boog mie noar de man en vruig: "Binnen joe ook beld?"
Man keek mie wat roar aan en zee: "Nee, wie stonnen op de lieste."
k Vruig nog meer lu om mie tou of zai belt waren. Gain-aine. Zai stonnen aalmoal op dij winnoarslieste.
Ik wos t nou wizze. k Haar de 1e pries. Strikke kneep mie de strödde sikkom òf.
n Gladde kerel pakte mikerfoon en begon, noa veul geplaas, mit de priesuutrieken. Hai haar zulfde stemme as dij mie beld haar.
k Luusterde mit n haalf oor en zat rond te kieken woar of de fotograof touhuil. k Kon hom nait zain.
d'Gladjoanus haar prieslieste, dij op elk toafeltje lag, òfwaarkt. Nou mos ik aan beurt kommen. En joawel, mien noam, Meijer! wuir omroupen.
k Gung haalf stoan en keek noar kerel mit de mikerfoon. Toun k goud keek, zag k dat e n fietspombe in d`haand haar.
k Luit mie doezeleg zakken in stoule. Mien vraauw is uutendelk noar veuren lopen en het de pombe ophaold. Toun k weer oazem haar bin k opstoan en noar huus goan. Noa d'uutrieken van d'eerste pries haar mien vraauw aan de veurzitter van kemizzie vroagt waorom of Meijer mit zien pombe nait op lieste stoan haar.
"Och", haar veurzitter zegt,"de lieste was al kloar toun bleek dawwe nog n fietspombe over haren. Wie hebben toun nog lötje trokken en dij Maaier even beld."
De pombe heb k aan buurman geven. k Kon dat ding veur d'ogen nait zain.


Naar boven
Terug