Om de zoveul weke gungen we mit de buren op zotterdag noar stad tou. Berend, dij k al vannòf de loagere school kinde en onze baaide vraauwlu, Gitje en Antje. Baaide vraauwen mozzen altied de winkels in dij klaaier te koop haren. Berend en ik bleven den boeten d'winkel stoan en keken noar de mìnsen om ons tou. Wie vertrokken maistieds noa t kovviedrinken om en noa bie 10 uur. In d'buurt van twaalven kregen Berend en ik voak gijhonger. Wie haren de gewoonte om ons den ain lekkere waarme, haalve rookwörst bie d'Hema te kopen. Dij mörn haren de vraauwlu meer tied neudeg had as aans en konst Berend en mien buuk heuren rommeln. Zo gaauw as we kaans kregen stevelden wie richten Hema. Berend zee nog tegen mie: "k Vòl sikkom flaauw van d'honger". Wie mozzen eerst in d'riege stoan, mor toun wazzen wie aan de beurt.
"Twij waarme, haalve wörsten", ruip Berend tegen t wicht achter d'teunbaanke.
t Wicht snee de wörsten deurmidden en vruig: "Mit mosterd?"
"Nee", zee Berend en greep zien wörst, dij in n puutje zat, van teunbaanke. Ik dee t zulfde. Berend luip mit n glundernd gezichte noar d'uutgaang. k Zag dat e zien voeste mit de wörst der in noar zien wied open mond brocht. In zien drang om in de wörst te happen, kneep e schienboar te haard in t puutje. Wörst vloog as n raket uut t puutje en kwam sikkom twij meter verder dele op d'gele stroatklinkers in d'Herestroade. k Keek noar gezichte van Berend. Mit zien mond wied open ston e noar de wörst te kieken. Baaide vraauwlu dij t ook zain haren, doken gierend van t laggen achter n piloare weg. Ik haar al n hap nomen van mien wörst mor k stikde der sikkom in.
Berend gung op de knèjen en pakde de wörst van de klinkers. Mit n servetje veegde hai de wörst schoon en dee hom weer in t puutje. Mit n gramnietege kop nam e n hap en keek rond mit n kop van 'verrek aalmoal'.
Wat het Berend voak mouten heuren dat e van de stroade vreten haar. Mor gijhonger hebben en dan endelk zo'n lekkere waarme wörst in dien voeste te hebben, dij dan net veur d'eerste hap as n raket votschait? k Mout der nait aan dinken!

Woar k wel aan dinken mos, was aan onze bongel-joaren. Op onze ploffietsen juigen Berend en ik as echte nozems in de Muzzel achter de wichter aan. Bie dij ofschaaiden wichtertjes deden wie onze eerste 'seksuele' ervoarens op. Dij wichters waren deur heur ollu streng in de leer grootbrocht. In gedachten nuimde k ze gebraaien borstrokwichies. Mor zai waren slim nijsgiereg noar wat wie te koop haren. Meer dan wat vrèjen en wat vuilen zat der nait in. t'Hufde veur ons ook nait zo, wie waren nog teveul richt op brom-mers en motoren.
Berend zien gezichte bie t wegvlaigen van wörst dee mie dinken aan zien eerste ervoarens bie n snoetje-knovvelderij mit n wichie. Terwiel k bie n wichie ston kwam e hailemoal uut stuur noar mie tou lopen.
"k Goa noar huus," zee e stroef en stapde op zien plof. k Luip gaauw noar hom tou. "Wat is der beurd," vruig k.
"Bin k doar mit dat wicht aan t smokken, stekt zai mie zo mor heur nadde, sliemerege tonge in mien mond," brocht e kukhaalzend uut. En hai boog zuk weer veurover.
"En zai rook toch al uut heur mond en boerde ook nog voak. t Kwam van de stamppot broene bonen zee zai."
De volgende weken ston onze vraauwlujacht op n loag pitje.
Dat loater mie n Hemawörst dee dinken aan Berend zien eerste tongsmok was wel singelier. Joa, hai haar wel voaker vrumde meroakels.

Hai was aan t waark bie n timmerbedrief. Loatste tied haar e muite mit oflezen van de siefertjes op de doemstok. t Was al n poar moal beurd dat e de plaanken te laank of te kört afzoagd haar, woar zien boas nait bliede mit was. Op aanroaden van zien collegoa's gung Berend uutendelk noar de brilledokter.
Dij verwees hom noar de brillewinkel om zuk brille te loaten aanmeten. Soamen mit zien Antje kocht e zuk n nèjemoodse brille. Hai was bliede dat e ales weer dudelk kon zain.
Volgende dag stapde hai vrizze en waarm van t doe-zen op zien fietse om noar de boas te goan. Noa n zetje fietsen maarkte hai dat aal mor mistiger wuir. Op t loatst kon e nog gain meter veuruut kieken. Net veur e ofstappen wol, klapde hai haard mit zien fietse en kop tegen n lanteernpoale. Zien brille vuil in twij stukken op de grond. Hai kreeg troanen in d'ogen van piene. t Vuil hom op dat de mist plotsklaps weg was. Toun e zien twijdailege brille van grond oproapte zag e dat de brillegloazen besloagen waren. Inains be-greep dat deur zien waarme kop noa t doezen de brillegloazen besloagen wazzen, terwiel hai docht dat t misteg wuir. Hai het gainaine, behaalve zien kammeroad, oeit verteld wat ter beurd was.

Naar boven
Terug