Toun k zo'n 15 joar was, dus nou sikkom 45 joar leden, vuilde k mie hail wat mans. k Heb in dij bongeljoaren vrumde dingen uuthoald. k Wait nog dawwe op Muzzel-knoal in haarfst n winkelweke haren. Aan t knoal en bie de winkels hongen dan vlaggies en lichies. Der stonnen veur winkels dan aalmoal kroampies en zukswat.

Mor t belangriekste von ik dat der ook kermis was. Doar haar k t haile joar noar uutkeken. Bie d'opbaauw van kermis was k as k tied haar der al bie. Toun was der maistieds n zweefmeulen, taauwtrekkerij en n schaittìnde. Vis, slik en euliebòllenkroamen wazzen der ook genog.
Mor dij zoaken haren nait mien intrezzen. k Was der meer op richt of de "steile wand" der ook was. As t holten baauwsel opricht wuir, was k der al bie. t Was aiglieks n grode holten tunne van zo'n vief meter hoog en n deursnee van n zeuven meter in d'rondte. Onder was n schuunte moakt woar de motoren in heur aanloop tegen de staaile, ronde wand, konden oprieden.
Het publiek ston bovenaan de tunne op n soortement staaiger noar beneden te kieken noar de toeren van de staaile wandrieders op heur motoren. Man, man, wat dij lu wel nait deden op heur motoren tiedens t rieden. As t oflopen was hast maistieds troanen in ogen van de kwaalm van dij dikke motoren en wast doof van t lawaai. Aan t ìnde gungen de stuntrieders maistieds in t midden van de tunne stoan om t applaus in ontvangst te nemen. Voak goeide t publiek dan muntgeld noar benee op de vlouer van plaanken.
As k mor geld haar gung k kieken.

As de kermis veurbie was gong k de lu van de "steile wand" helpen mit ofbaauwen van heur spul. k Haar al laank deur dat veul muntgeld dat deur t publiek noar beneden goeid was, tussen de kieren van d'plaanken op de grond valen was. Dus toun de holten vlouer weghoald was, mos k gaauw de muntjes bie nkander kraben en in buutse steken. De kermislu was k maistieds te rap òf. Zo kreeg k mien intree-geld der weer mooi uut.

Dat joar was der ook n nèje tìnde. Vechten mit de bere. Veur de tìnde was n soortement podium, woarop n dikke kerel stond te bölken veur de veurstellen begon. Hai haar n rooie jaze mit golden trözzen aan en n hoge houd op. t Was net n kloune. Even loater gung e achter n gerdiene en kwam mit n broene bere t podium op. Hai huil bere aan n kedde vaste. k Von dat bere op zien vaar poten wel wat weg haar van n grode hond. Bere gromde en graauwde der op lös. k Zag dat bere om zien veurpoten leren haand-schounen haar. Om zien bek zat n dikke leren baand. Hai kon dus mit zien veurste klaauwen en mit zien bek niks uutvreten.

"Viefentwintig gulden voor degene die deze beer op de grond krijgt," ruip de dikke kloune, "komt u maar, komt u maar."
Gainaine kwam noar veuren. k Haar gain stuver meer in d'buutse. Veur da'k t zulf deur haar, wast k noar veuren stapt.
"Daar hebben we de man die de beer gaat vloeren, wie volgt?"reerde de kloune.
Nog twij kerels stapten noar veuren.
"Hoe oud ben jij," vruig de kloune aan mie. k Haar op n bredje zain dast achttien most wezen en zee dus: "achttien". Kloune keek mie wantraauweg aan mor zee verder niks.
"We hebben nu drie berevechters, dus de voorstelling kan beginnen, koop uw kaartjes," ruip d'kloune.
t Publiek gung koartjes kopen en wie, de drij bere-vechters, luipen achter kloune aan noar binnen. Op n baankie achter n gerdiene mozzen wie zitten goan.
k Vuilde mie mit mien vieftien joar wel wat ieleg noast dij twij aandere grode kerels. Bere lag in n kooi oprold te sloapen. In mien ogen bleef e net grode hond.

Kloune kwam binnen en trapde tegen de kooi aan, woardeur d'bere wakker schrok en begon te grommen.
"Jij als eerste," zee d'kloune tegen mie.
Hai sluig n gerdiene uutzied en luip mit d'bere noar binnen. k Luip achter heur aan. Achter n hek zag k t pebliek stoan te kieken.
"We beginnen," ruip kloune en trok aan d'bere zien kedde. Bere gung op zien achterpoten stoan en k zag dat e n kop groter dan mie was. k Mos wel even sloeken. Zo leek e nait meer op n hond. Mor mit aal dat volk der bie wol k mie ook nait loaten kinnen. k Stapte noar veuren en pakte de bere mit baaide handen zien hoed op de scholders vaste. k Wol hom pootje lichten zoas k dat op judo leerd haar. Bere gaf niks mit, allènt zien hoed verschoof.
t Was net of e n dikke bontjaze aan haar. k Gung tegen hom aanstoan en dee mien aine bain achter zien poten. Toun k hom pebaarde om te drukken was t net of k tegen n betonnen poale ston aan te drukken.
d'Kloune trok aan de kedde en bere gaf mie n klap mit zien veurpode.
Toun gung t licht even bie mie uut. Deur t gebölk van de kloune wui k weer wakker. Hij trok mie overìnde en drukte mie n pakkie sigretten in d'haand. t Is vrumd, mor t maark bin k noeit vergeten; Silky.
t Is bie ain moal vechten mit de bere bleven, mor zeg nou zulf, wel kin mie dit noavertellen?

Voak gung k mit mien kammeroaden bie d'viskroam langs. Vis wuir veur dat ze in t haide eulie gungen eerst deur t nadde bloum hìn hoald. Bie zetten schepde visboer dan de lözze krummels bloum uut de haide eulie en mikde dij vedde krummels in n oaker. As we vruigen, mochten we voak de krummels in puten doun en mitnemen. De waarme, vedde krummels gungen der bie ons wel in. Voak mit haandenvol.
Maistieds vloog t vedde spul t der noa zetje net zo rap weer uut, of vanboven of vanonder.
Vis wordt op heden nog net zo bakt, mor k zug noeit kwoajonges mit handenvol vedde krummels lopen. Zollen zai slimmer of meer verwìnd wezen?

Naar boven
Terug