k Heb in mien jonge joaren best wel streken uuthoald. In t begun haren we buren woar drij jongens waren. d'Oldste was older dan mie, mor nait de slimste. De middelste was n poar maond jonger den mie. De jongste was echt jonger dan mie. Heur pabbe haitte Eltjo, mor wuir Elle nuimd.
k Gung voak koarten bie heur. Zai haren de koarten maarkt en wonnen maistieds de gewone pot. Der was ook n pot, dij bie t hebben van de schoppenboer, uutbetoald wuir. As k de schoppenboer kreeg, leverde k hom nait in, mor legde hom onder toafel op mien knčje. Dat was van mien kaande wel kraiveln, mor dat ston geliek aan heur gemaarkte koarten. As k vernam dat zai flaauw van t koartspel wuiren, den leverde k mien boer in en streek de grode pot op. Zai hebben noeit deurkregen hou of k dat dee.

Mit dij bruiers gung k ook zotterdagsmörns noar d'winkels op t knoal. Achter de winkels hoalden wie uut de kratten de lege vlezzen. Dij leverden wie veur in winkel weer in veur stoatsiegeld. Buurjongens binnen ook n moal oppakt veur t stelen uut de winkels. Ast veur de winkel binnen kwamst, wuir deur deure n bčlle aan t rinkeln zet.
Kruudenier kwam dan vanachtern uut t woongedailte. Dat duurde maistieds n zetje. Buurjonges haren zuk de buutsen den al volstopt mit repen sukkeloa en aander spul. De oldste van de bruiers huil maistieds de indioan-tjes van t meterdrop ňf. t Drop luit e liggen. n Echte kounavvel. Evengoud wol e loater wel mit ons mitdailen. Op n zeker mement sloot kruudenier toun wie binnen wazzen de deure en vuilde ons om beurten de buutsen noa. De drij buurjonges wazzen de klos. Zai haren de buutsen vol en mozzen noar t plietsieburo. Ie vroagen nou netuurlek, woarom doe nait? Nou mien buutsen waren leeg.
In dij tied druigen wie as kwoajonges pofboksems, nou nickerbockers nuimd leuf k. Ik haar in rechterbuutse ain gat, woardeur k altied t stolen slik in mien boksempiebe luit glieden. Dat wos gainaine, zeker dij buurjonges nait. Haren zai dat waiten, haren zai mie der bielapt. Zukke klikspoanen wazzen zai wel. Zeker d'oldste van dij buurjonges.

Hai haar d'zulfde noam as zien votje, Elle. Zien scheld-noam was achterlieke, want hai gong noar de BLO-school. Joa, kinder binnen haard tegen mekoar.
Voak wazzen wie op vrije doagen op struun uut. sZummers waren wie voak bie t spoordok te vinden. Doar gruiden wilde ittjebaaien. Ook zaten doar in t veurjoar swoanen te bruien. Aine van ons prebaarde dan de swoanen van t nust te kriegen. d'Aandern stonden den kloar om d'aaier uut t nust te hoalen. Sums haren wie wel meer den tien grode aaier. Wie stopden den elk twij in d'jazebuutsen, want de boksembuutsen wazzen te naauw. Thuus wuiren d'aaier den bakken deur de moeke's. Elle kwam noeit mit huile aaier thuus. Onderweegs stroekelde hai voak en vuil e. Of ain van ons stödde hom bie touvaal tegen de jazebuutse aan. Den konst zachies ain 'krak' heuren. Elle haar maistieds niks in de goaten en luip gewoon deur. Noa n zetje drupde d'inhold van t aai hom as snödde uut de jazebuutse. Bie huus gaf k hom maistieds ain van mien aaier, want ik haar aan aine genog.

In dij tied druigen wie voak n donkerblaauwe overall. Makkelk veur ons en onze moeke's. As jonges wazzen wie in dij tied, as wie vrij wazzen, voak d'haile dag op pad. sZummers haren wie maistieds luzivčrs en zolt bie ons. As wie den honger kregen, hoalden wie van n eerappel-kaampe wat eerappels. Wie zöchten den bultje heu bie mekoar dij wie den in brand stoken. d'Eerappels haren wie den in t heubultje stopt. Noa n zetje hoalden wie d'eerappels der uut en gungen ze pčllen. Beetje zolt der op en wie haren den lekkere, gepofte eerappels. Ook de blaauwwidde knollen, dij as veevouer dainden, vonden wie aarg lekker.
Ainmoal mos Elle noa t eerappel eten neudeg uut de boksem. Zoas gewoonlek haar hai de maiste eerappels noar binnen waarkt. Hai ruip plotsklaps: "k Mout schieten", en trok rap zien bovenstuk van d'overall omdele. Hai gung op boekies zitten en sputterde leeg mit de geluden van n olle motor zunder uutloat.
Wie zaten n poar meter van hom ňf verbaldereerd noar hom te kieken. Toun e kloar was plukde hai n haandvol gras en veegde zien kont roeg ňf. t Gras goeide hai in onze richten. Hai gung stoan en trok in ain bewegen t bovenstuk van zien overall weer aan. Hai bleef even stokstief stoan en trok toun t bovenstuk van zien overall weer uut. Hiernoa ropte hai n tozze mit gras op en begon zuk in d´nekke te wrieven.
Loater wuir ons dudelk dat Hompie bie t op boekies zitten t bovenstuk van zien overall nait včr genog noar veuren haar trokken. Hai haar dus in d´kroage van zien overall scheten. Bie t aantrekken van zien overall was de nadde flotter in zien nekke terechte kommen. Zien overall en nekke het e loater in d´wieke wossen.

Dizze nekschieter was de domste en ook de vraidste van t haile stel. Hai vong mollen deur mit schobbe plat op n mollebult te sloagen as e t zand zag bewegen. Hai gruif dan de verdoofde molle der uut. Aan ain achterpode van d'molle bon e den n sallegoren taauwgie vaste. As t stomme daar weer bie kwam, luit Elle hom de grond in kroepen. Noa n zetje trok hai hom aan t taauwgie der weer uut. In kikkers opbloazen was hai de beste. Ook moch e geern soavends staintjes in de lucht goeien. As t staintje weer omdele vuil, den sirrelden der voak fleddermoezen achteraan.. As ze sikkom de grond ruiken pebaarde hai de fleddermoezen mit stainen te goeien. k Wait dat t hom ainmoal lukt is en toun het e de dooie fleddermoes mit noar huus nomen. Dat wuir hom nait in dank afnomen, want de moes mit vleugels zat onder de loezen.

k Heb in dij tied ainmoal in plietsiecel zeten. Bie ons in de buurt was n vrijstoand huussie woar n olle hekse in woonde. In toene bie heur stonnen poar schiere appelbomen. Toun k der langs kwam op fietse mit mien hondje Foxie, bin k stopt. Deur n gat in d'heege was k zo in heur toene en in d'appelboom. k Haar nog mor poar appels plukt of t ol wief kwam mit n bezzem in d'haand der al aan.
"Uut mien boom, doe daif," bölkte zai luud.
k Vloog uut boom en schoot onder d'heege deur. Mien hondje, dij onder appelboom lag, was nait zo rap en hai kreeg van t ol wief mit de bezzem ain beste veege. d'Hond jankte der over. Kwoad bleef k stokstief stoan.
k Grabbelde k ain van de haarde appels uut mien buutse en zunder noadinken goeide ik dij bie heur deur t roam.
t Gerinkel van t glas muik mie bliede. Mit d'hond op d'hakken bin k der vandeur goan. Sikkom bie huus bedocht ik mie dat k mien fietse vergeten was.
k Heb d'hond noar huus brocht en bin weer trugge goan.
t Ol wief ston al kloar en ruip: "Dien fietse stoit al op plietsieburo."
Op t buro wui k votdoadelk in cel opsloten veur t ver-nailen van t ol wief heur roede. Hou of mien moetje te waiten is kommen, wait k nait, mor opains ston ze te reren in t plietsieburo.
"Wat mout dat jong doar in dat hok? Der uut mit hom, verdamme, hai mout thuus zien huuswaark moaken!"
k Wui rap boeten loaten. Ain van de plietsies zee nog: "De roede mout wel betoald worren."
"Den mout dat ol wief mor even bie ons langskommen," zee mien moetje.
Onderweegs mos k heur uutleggen wat k doan haar. Der wuir verder nait over proat en t ol wief is noeit bie ons langs west.

As der wat bie ons in stroade veurvuil, kreeg k volgens mie voak de schuld. Sums terechte, mor sums ook nait. As k stravve kreeg veur wat k nait doan haar, den bleef mie dat bie.
Ast nait terechte was, nam k altied wel wroak. Mit ol en nij, as der vuurwaark was, kon k mien lol nait op. De lu dij mie dat ňflopen joar oneerlek verneukt haren, kregen heur beurt. In t duustern kregen zai tussen veurdeure en drumpel n dikke kanonslag. Maistieds vloog t roam in deure in wel doezend stukkies uut nkander.
Zo woonde der veur in stroade ain rötwief dij wie vraauw Potlood nuimden. Heur ainegste zeuntje wuir deur heur aarg verwěnd. In heur ogen deed t jong noeit gain kwoad. t Was n eelsk jonkie, dij wie gewoon links luiten liggen. Dat heur jong maistieds nait mit ons mit mocht speulen, ston vraauw Potlood niks aan. Zai kwam den ook voak bie mien moetje om te vertellen wat ik zo aal nait aan t uutvreten was. Mit Sunt Meerten nam zai wroak. k Ledde nait op bie wčl zien deure of ik ston. Toun zai deure opendee en k begon te zingen zag k heur pas. k Wol mie nait loaten kinnen en dee noa t zingen mien pude wied open. Mie mit grčlle ogen aankiekend luit zai n haandvol graauwaarten in mien pude rollen. Verbaldereerd ston k t měns aan te kieken.
"Nog wat laiverd?" vruig zai filaain laggend. Veurdat k der op verdacht was luit zai nog n haandvol graauwaarten in mien pude rollen. Heur gloeperege kop zol k nait gaauw vergeten. Kwoad bin k deurlopen mor de lol was der veur mie ňf.

Volgend veurjoar kwammen waarklu mit n dörsmesien bie de boeren langs. As kwoajonges wazzen wie der ook altied bie. Wie gungen den moezen vangen dij uut t stro kwammen. k Haar uut veurzörg n emmer mit n deksel mitnomen. Elkenain goeide de gevongen moezen in mien emmer.
t Duurde mor even of d'emmer was haalfvol. Konst der gain moes meer in goeien, want der wupten den net zoveul weer uut. k Bin toun allain mit d'emmer mit moezen noar veurdeure van vraauw Potlood goan. k Dee heur braivenbuzze open en zedde de klebbe klem mit n leeg luzivčrsdeusie. d'Emmer mit moezen heb k tegen d'deure en d'open braivenbuzze aanzet. Toun d'emmer leeg was, heb k t leeg luzivčrsdeusie weer vothoald en bin noar huus goan. Van d'ofloop heb k jammer genog noeit wat heurd.

Mien maist zuite wroak was wel op n kerel veur in de stroade. Zien vraauw en kinder waren al bie hom weglopen omdat hai lözze haanden haar. Hai woonde dus nou allčnt op nummer 45. k Was haalverwege in stroade mit wat jonges en wichters aan t speulen. Wat wait k nait meer. k Zag uut mien ooghouken wel dat der wat klaaine kinder aan t deurtje bellen waren. Schienboar haren ze ook bie kerel op nummer 45 aanbeld. Deure vloog open en d'kerel luip recht op mie ňf. k Kreeg n beste petetter veur de kop en vloog d'heege in. In d'heege zat prikkel-droad en k scheurde mien boksem en t vel van mien bainen open. Bloudend en jankend van piene bin k noar huus goan. Mien moetje huil de plietsie der bie. Dij konnen niks doun want gainaine haar wat zain.

n Poar doagen loater heurde k dat kerel van nummer 45 zien mondhouken opensneden haar. Hai haar plak stoede mit sjem smeerd en d'mezze mit sjem ňflikt. Schaarpe kaande van t mes haar e aan binnenkaande had en zuk zo de mondhouken opensneden. In t zaikenhuus haren ze pebaart de mondhouken te hechten.
Vannňf dat mement ston k voak veur zien roam. As e mie zag begon e luud te bölken en sprongen hom de hechtens uut de mondhouken. t Bloud, net sjem, luip uut zien mondhouken den omdele.
De scheuren in mien bainen waren eerder weer dichte gruid dan dij kerel zien mondhouken.

t Verhoal van t bloud net as sjem dut mie dinken aan de sloagerspedde. Ons gezin woonde in n riegieshuus in de Frans Nannenstroade, n zogenoamde 'woningwetwoning'.
t Was n nij huus, mit n apaarde badcel mit n wasbakke. Pas veul loater wuir der n does in baauwd. k Was toun n joar of zezze en k haar twij bruiers en twij zusters dij al boven de 16 joar wazzen.
Onze pabbe haar op d'overloop ain holten kassie mit n lözze deksel timmerd. As wie ons wassen haren den mozzen wie t voel goud in dij kassie goeien. As t waskedag was, huil ons moeke hom leeg. Ainmoal goeide k mit t voele goud ook mien schoon onderboksempie der in. Ik gaauw mit de kop in t kassie om mien boksem der uut te hoalen. Toun k hom haar zag k ook widde labbe mit bloud of vaarve liggen. Noadat k mien onderboksem aantrokken haar, bekeek k d'labbe es goud. t Was n dubbelgevaauwen labbe, net n pedde dij k wel es bie de sloager op kop zain haar. Aan binnenkaande van labbe zat dus aalmoal bloud of vaarve. Der kwam reuk vanňf woar k van mos kukhaalzen. De rest van t gezin zaten aalmoal in woonkoamer. k Bin mit de labbe včr veur mie uut holdend noar koamer goan. Toun k binnen kwam bölkde ik luud: "Wat is dit?"

Zai keken aalmoal noar mie, joa, aiglieks meer noar d'labbe.
Baaide bruiers, dij zaten te lezen, bogen heur koppen včr veurover in heur boukies. Mien voader keerde mien zien rugge tou en zee niks.
k Zag dat mien baaide zusters n dikke rooie kop kregen. Ook zai zeden gain stom woord. Mien moeke vruig: "Woar hestoe dij labbe vot?"
"Uut t kassie", zee k, "en t stinkt hail aarg".
Mien bruiers luipen mit heur boukie veur gezichte d'koamer uut, onderwiel vrumde geluden mokkend.
"Dien oldste zuster het heur knčje stöt en doar n snee in kregen", zee moeke en zai pakde mie d'labbe of.
k Heb loater noeit weer zo n voele sloagerspedde zain. Wel schonen aan d'wasliene.
k Bin wel zulfde dag nog onder toavel kropen en k heb de knčjen van mien zusters bekeken. Gain van baaiden haar n snee in d'knčjen. In dizze tied zugst gain sloagerspedde meer behaalve op d'kop van sloager. De tampons en inlegkruusies hebben hom verdrongen.

Naar boven
Terug